Polcrin

https://www.polcrin.abm.gov.pl/pc/uslugi-i-wsparcie/przeglad-protokolu/265,Przeglad-protokolu.html
2023-05-30, 03:17

Przegląd protokołu

W fazie bezpośrednio poprzedzającej wdrożenie badania klinicznego organizacja może świadczyć następujące usługi:

  • Ocena naukowa i metodologiczna: na etapie pisania lub rewidowania pełnego protokołu, organizacja udziela wsparcia, zapewniając doradztwo i niezależną ocenę naukową i metodologiczną wartości protokołu. Oceny tej dokonuje Rada Naukowa ECRIN złożona z ekspertów ds. badań klinicznych,
  • Ocena logistyczna: oprócz wartości merytorycznej projektu równie ważne jest jego planowanie i logistyka dla sprawnego przebiegu procesu badania klinicznego. Korespondenci europejscy oceniają praktyczność planów i w razie potrzeby przedstawiają sugestie oraz alternatywne propozycje.

Ważne: ocena naukowa/metodologiczna i logistyczna projektów jest wymagana, aby korzystać z usług zarządzania badaniami klinicznymi w ramach serwisu świadczonego przez organizację.

Opcje strony