Polcrin

https://www.polcrin.abm.gov.pl/pc/o-nas/struktura-polcrin/248,Struktura-POLCRIN.html
2022-10-01, 06:10

Struktura POLCRIN

W dniu 6 lutego dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, wręczył powołania na stanowisko Reprezentanta Krajowego oraz jego zastępców w ramach jednostki POLCRIN.

Do Sieci powołani zostali:

  • dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie) jako Reprezentant Krajowy

Jego zastępcami zostali:

  • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) 
  • prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha (Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Koordynatorem Krajowym ds. Badań Pediatrycznych został dr n. med. Marek Migdał (Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie).

W ramach struktury organizacji na stanowisko Reprezentanta w Zgromadzeniu Członków (ang. Assembly of Members) została powołana Agnieszka Ryniec (Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM).

Funkcję Korespondenta Europejskiego pełni Maciej Janiec (maciej.janiec@abm.gov.pl). 

Struktura POLCRIN

W sprawie wytycznych dotyczących włączenia ośrodka do Sieci POLCRIN należy skontaktować się z Korespondentem Europejskim.  Pierwszych kilka ośrodków z Polski złożyło wniosek o dołączenie do Sieci POLCRIN i jest w trakcie werfikacji przez zespół ECRIN.

 

Opcje strony