Polcrin

https://www.polcrin.abm.gov.pl/pc/faq/269,FAQ.html
2022-10-01, 08:09

FAQ

  • Co to jest POLCRIN?

​POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne leków i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych, (ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Działalność ECRIN skupia się na międzynarodowych badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych.

  • Kim są krajowi partnerzy naukowi?
     
Każdy krajowy partner naukowy to sieć jednostek badań klinicznych (CTU - Clinicl Trial Unit) zlokalizowanych w krajowych instytutach, szpitalach oraz uniwersytetach wraz ze stowarzyszonymi z nimi szpitalami. Lista krajowych partnerów naukowych ECRIN.
  • Czy ECRIN działa jako badacz lub sponsor?

​Nie, świadczy usługi,  które zapewniają wsparcie  badaczom lub sponsorom na etapie przygotowania, a następnie wdrażania badania klinicznego.

  • Czy ECRIN pisze wnioski grantowe dla międzynarodowych badań klinicznych?
     
Nie, ECRIN nie wypełnia rzeczywistej aplikacji. Może jednak udzielać porad, szczególnie w zakresie wiedzy specjalistycznej dotyczącej organizacji i zarządzania międzynarodowymi badaniami klinicznymi.
  • Jaki jest koszt usług ECRIN w międzynarodowych badaniach klinicznych?

ECRIN obciąża opłatą ze środków centralnych (zazwyczaj H2020 lub IMI) za usługi świadczone na rzecz wspieranych projektów oraz koszty koordynacji (zespół główny i korespondenci europejscy).

 

Opcje strony